Test management

Řízení testů ve složitém prostředí SAP

Zavedení nového řešení, upgrade či modifikace existujících SAP systémů má jedno společné. Vzniká riziko nefunkčnosti aplikací SAP a tedy i obchodních procesů společnosti. SAP TEST MANAGEMENT nabízí zákazníkům možnost důsledně prověřit, jaký dopad budou mít modifikace či nová řešení na systémový landscape a kritické obchodní procesy před uvedením do produktivního provozu.

Pro efektivní řízení testování je v SOLMAN scénář TEST MANAGEMENT, který minimalizuje riziko chyb a konfliktů. Díky svým funkcím dokáže snížit čas a náklady na testování. Tento nástroj umožňuje řídit celý proces testovaní od počátečního plánování a reportingu až po výsledné testování a analýzu. Vše z jednoho místa v jednom prostředí. Číst více

Loading...