SAP

Seminář Superdome Flex – řešení SAP HANA pro malé i velké zákazníky

Je to nevyhnutelné. Čeká Vás přechod na SAP HANA. Budete muset migrovat na Linux. A když migrovat, a kdo ví, možná i reimplementovat.

Tak proč tedy nezvolit tu nejlepší a nejprodávanější infrastrukturu pro SAP HANA: HPE a SUSE doplněnou migračními a implementačními službami společnosti MERIIS.

Rádi bychom Vás tímto pozvali na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 31. ledna 2019 v budově Hewlett Packard Enterprise (budova Delta, Za Brumlovkou 5/1559, Praha 4). Během celého dopoledne uslyšíte čtyři prezentace, čtyři firmy, čtyři různé úhly pohledu na jedno téma.

Na společné setkání se těší
tým MERIIS

Řízení testů ve složitém prostředí SAP

Zavedení nového řešení, upgrade či modifikace existujících SAP systémů má jedno společné. Vzniká riziko nefunkčnosti aplikací SAP a tedy i obchodních procesů společnosti. SAP TEST MANAGEMENT nabízí zákazníkům možnost důsledně prověřit, jaký dopad budou mít modifikace či nová řešení na systémový landscape a kritické obchodní procesy před uvedením do produktivního provozu.

Pro efektivní řízení testování je v SOLMAN scénář TEST MANAGEMENT, který minimalizuje riziko chyb a konfliktů. Díky svým funkcím dokáže snížit čas a náklady na testování. Tento nástroj umožňuje řídit celý proces testovaní od počátečního plánování a reportingu až po výsledné testování a analýzu. Vše z jednoho místa v jednom prostředí. Číst více

Solution documentation pomocí SOLMAN

Solution Documentation, nebo-li komplexní popis podnikových procesů a nastavení SAP

Neustálé dohledávání dokumentace provozovaných řešení je velký problém a bohužel je to realita dnešní doby. Změny a úpravy systémů jsou tak časté, že není velký prostor pro aktualizaci dokumentace. Ve většině případů existuje společné úložiště zastaralé dokumentace vytvořené při první a nebo větší implementaci. Mnohdy neexistuje žádná dokumentace, ze které je možno vyčíst jak jednotlivé moduly SAP podporují určité procesy a nebo které procesní kroky jsou realizovány na kterých SAP systémech. Není vůbec jednoduché v případě havárie či chyby rychle analyzovat kde je problém. Požadavky jsou přitom velmi triviální. Mít centrální úložiště informací, které vždy odpovídají aktuálnímu stavu nastavení SAP systémů a právě používané sadě firemních procesů. Číst více

Kompetenční centra SAP

Provozování tak rozsáhlého informačního systému jakými jsou aplikace SAP vyžaduje značnou vyspělost podpůrných procesů, organizovanost a kvalitu pracovníků. V rámci koncepce Zákaznických kompetenčních center (CCoE – Customer Center of Expertise) firma SAP poskytuje svým zákazníkům řadu nejlepších zkušeností (Best Practices).

Existují doporučení jaké procesy by mělo Kompetenční centrum zastřešovat a efektivně provozovat tak, aby podpora provozu a rozvoje informačního systému SAP poskytovala maximální servis koncovým uživatelům na jedné straně a současně garantovala ochranu investic, efektivní rozvoj a zvyšování přidané hodnoty informačního systému a informační podpory mateřské společnosti. Číst více

Co je SAP SOLUTION MANAGER?

SAP SOLUTION MANAGER (SOLMAN) je základním nástrojem pro podporu provozování a rozvoj aplikací v landscape SAP. Je použitelný na všech úrovních IT organizace a to jak pro systémy SAP, tak pro non-SAP prostředí.

Je dodáván zdarma spolu s licencemi SAP. Správné nastavení scénářů v SOLMAN umožní vaší společnosti širší využití zakoupených aplikací SAP. Nejčastěji je SOLMAN bohužel využíván pouze pro stahování aktualizací SP a NOTES a pro zpracování EWA reportů. Plné využití SOLMAN např. při dokumentaci řešení nebo při sledování business procesů má pozitivní dopad na snižování nákladů na provozování SAP.

Rozvoj SOLMAN je založen na těchto klíčových etapách:

  • přípravný workshop pro seznámení s možnostmi SOLMAN
  • jednoduchá analýza vašeho prostředí s doporučením výběru vhodného rozsahu nasazení SOLMAN
  • identifikace potenciálních přínosů a úspor ve vašem prostředí
  • návrh posloupnosti zavedení scénářů do praxe

Monitorování firemních procesů realizovaných s podporou v systémech SAP

BPMon

BUSINESS PROCES MONITORING = Proaktivní monitorování klíčových firemních procesů

Nejen ve světě IT, ale i v obyčejném každodenním životě se dostáváme do situací, kdy kontrolou událostí s včasným řešením příčin problémů můžeme předejít velké katastrofě, nebo ztráty směru. Naše smysly a kapacita zpracování všech podmětů v našem mozku nemohou obsáhnout vše, co se děje kolem nás a rovněž většina z nás není sto udržet veškeré informace v paměti. Z toho důvodu se obklopujeme nejrůznějšími signalizacemi, kontrolkami, detektory pohybu a ohně, i dalšími jinými senzory a čidly, ale také připomínkami úkolů a událostí apod.

 Číst více

Loading...