SAP SOLUTION MANAGER

Řízení testů ve složitém prostředí SAP

Zavedení nového řešení, upgrade či modifikace existujících SAP systémů má jedno společné. Vzniká riziko nefunkčnosti aplikací SAP a tedy i obchodních procesů společnosti. SAP TEST MANAGEMENT nabízí zákazníkům možnost důsledně prověřit, jaký dopad budou mít modifikace či nová řešení na systémový landscape a kritické obchodní procesy před uvedením do produktivního provozu.

Pro efektivní řízení testování je v SOLMAN scénář TEST MANAGEMENT, který minimalizuje riziko chyb a konfliktů. Díky svým funkcím dokáže snížit čas a náklady na testování. Tento nástroj umožňuje řídit celý proces testovaní od počátečního plánování a reportingu až po výsledné testování a analýzu. Vše z jednoho místa v jednom prostředí. Číst více

Řízení změn v prostředí SAP s podporou SOLUTION MANAGER

Řízení změn v prostředí SAP je podobně složité jako výstavba mrakodrapu. Příliš mnoho rozpracovaných částí. Příliš mnoho dodavatelů. Požadavky mnohdy nejasné nebo alespoň ne přesně definované. Change manager popř. jiná odpovědná osoba nemá jednoduchou situaci. Do produktivního systému se řítí desítky transportů s většími či menšími modifikacemi. Sladění požadavků tak, aby nedošlo k problémům, vyžaduje značnou dávku zkušenosti a odpovědnosti původců změn. Každý si určitě čas od času klade otázku: Jak tento systém zjednodušit? Jak dostat vše pod větší kontrolu? Jak nebrzdit požadavky na rozvoj a přitom zachovat provozní bezpečnost? Číst více

Solution documentation pomocí SOLMAN

Solution Documentation, nebo-li komplexní popis podnikových procesů a nastavení SAP

Neustálé dohledávání dokumentace provozovaných řešení je velký problém a bohužel je to realita dnešní doby. Změny a úpravy systémů jsou tak časté, že není velký prostor pro aktualizaci dokumentace. Ve většině případů existuje společné úložiště zastaralé dokumentace vytvořené při první a nebo větší implementaci. Mnohdy neexistuje žádná dokumentace, ze které je možno vyčíst jak jednotlivé moduly SAP podporují určité procesy a nebo které procesní kroky jsou realizovány na kterých SAP systémech. Není vůbec jednoduché v případě havárie či chyby rychle analyzovat kde je problém. Požadavky jsou přitom velmi triviální. Mít centrální úložiště informací, které vždy odpovídají aktuálnímu stavu nastavení SAP systémů a právě používané sadě firemních procesů. Číst více

Technický monitoring

Jednou z důležitých součástí SAP SOLUTION MANAGER je technický monitoring SAP systémů. S pomocí technického monitoringu monitorujeme celý landscape centrálně. SOLMAN zasílá upozornění na vznik chyb. Pomocí technického monitoringu analyzujeme a spravujeme všechny SAP systémy. Číst více

Co je SAP SOLUTION MANAGER?

SAP SOLUTION MANAGER (SOLMAN) je základním nástrojem pro podporu provozování a rozvoj aplikací v landscape SAP. Je použitelný na všech úrovních IT organizace a to jak pro systémy SAP, tak pro non-SAP prostředí.

Je dodáván zdarma spolu s licencemi SAP. Správné nastavení scénářů v SOLMAN umožní vaší společnosti širší využití zakoupených aplikací SAP. Nejčastěji je SOLMAN bohužel využíván pouze pro stahování aktualizací SP a NOTES a pro zpracování EWA reportů. Plné využití SOLMAN např. při dokumentaci řešení nebo při sledování business procesů má pozitivní dopad na snižování nákladů na provozování SAP.

Rozvoj SOLMAN je založen na těchto klíčových etapách:

  • přípravný workshop pro seznámení s možnostmi SOLMAN
  • jednoduchá analýza vašeho prostředí s doporučením výběru vhodného rozsahu nasazení SOLMAN
  • identifikace potenciálních přínosů a úspor ve vašem prostředí
  • návrh posloupnosti zavedení scénářů do praxe

Monitorování firemních procesů realizovaných s podporou v systémech SAP

BPMon

BUSINESS PROCES MONITORING = Proaktivní monitorování klíčových firemních procesů

Nejen ve světě IT, ale i v obyčejném každodenním životě se dostáváme do situací, kdy kontrolou událostí s včasným řešením příčin problémů můžeme předejít velké katastrofě, nebo ztráty směru. Naše smysly a kapacita zpracování všech podmětů v našem mozku nemohou obsáhnout vše, co se děje kolem nás a rovněž většina z nás není sto udržet veškeré informace v paměti. Z toho důvodu se obklopujeme nejrůznějšími signalizacemi, kontrolkami, detektory pohybu a ohně, i dalšími jinými senzory a čidly, ale také připomínkami úkolů a událostí apod.

 Číst více

Loading...