Možnosti SAP Solution Manager

End User Experience Monitoring

Solution manager, jako centrum pro sledování stavu SAP i non-SAP systémů, jehož součástí je scénář Technical Monitor, je komplexní nástroj, který umí sledovat celý podnikový landscape z mnoha pohledů. Na podnikových procesech se podílejí lidé někdy i z celého světa a je velkou výzvou zajistit vysokou dostupnost ve všech regionech. V následujícím článku si ukážeme, jak měřit dostupnost a dobu odezvy systémů od koncového uživatele.


End-User Experience Monitoring (EEM)

Efektivní nástroj pro vyhodnocení a reporting dostupnosti a výkonu produktivních systémů ze strany koncového uživatele potažmo zákazníka. Správce tak může s předstihem identifikovat problém, aniž by kdokoli zaznamenal výpadek. Integrace s Incident management, notifikacemi a alertingem usnadňuje správci sledování kritických transakcí.

Nemusíte už pravidelně kontrolovat každý systém zvlášť, nemusíte ani hodnotit a zaznamenávat výsledky ručně. Veškerá data se ukládají do lokálního BW Solution Managera (datové skladiště), kde jsou uložená po určitou dobu a tak kromě aktuálních hodnot můžete sledovat i historický vývoj.

Pro analýzu a statistiku pak můžete využít funkci E2E Trace Analysis, která je součástí Root Cause Analysis a která nám dává podrobnější časové hodnoty RFC, http a zobrazení na straně klienta. Díky integraci funkcí real-time monitoringu a reportingu tak můžeme analyzovat data ze stejného prostředí EEM.

Jak EEM funguje?

Abychom opravdu dosáhli monitorování ze strany uživatele, je potřeba mít spuštěného robota na lokálním PC v daném regionu. Tomu dodáme předem připravený skript pomocí SAP nástrojů EEM Recorderu a EEM Editoru. Po aktivaci v Solution Manageru se budou nahrané procesní kroky pravidelně opakovat. Robot je v podstatě funkcionalita Diagnostic Agenta, takže můžeme využít také agenty instalované na serveru se SAP systémem.

Prostředí Real-time Monitoring

RealTime Monitoring UI je centrální platforma pro End User Experience data, dostupná ve Workcentrech / Technical Monitoring. Můžete si odfiltrovat data a zaměřit se na konkrétní skript, robota a region. Monitoring nabízí mnoho pohledů a grafů pro případné analýzy. Na jednom místě si můžete zobrazit více statistik a aktuálních hodnot podle potřeby. Změna obrazovek je velmi jednoduchá a intuitivní.

Alerting

Základním nastavením při implementaci End User Monitoringu je nastavení limitních hodnot, tzv. tresholds. To znamená, že pokud se překročí určitá hodnota, systém vytvoří výstrahu a pošle ji do centrálního Alert Inboxu. Infrastruktura alertů je propojená se všemi dostupnými monitorovacími nástroji Solution Managera. Správce proto nemusí denně sledovat křivky grafů a odhadovat, kdy nastane kolaps. O vše se postarají automatizované prostředky Solution Managera v podobě notifikace jednotlivým správcům, či celým skupinám. Výborným řešením je pak integrace s dalším scénářem, a to s Incident managementem. Díky tomu máte evidované veškeré kroky od nalezení chyby až po předání oprávněným osobám a dohledem nad jejich prací.

Reporting

Poslední silnou stránkou je využití historických dat uložených v BW (datové skladiště), které používáme v kombinaci BW webových šablon pro interaktivní reporting výkonu a dostupnosti. Můžeme tak odhadnout vývoj a ladit nastavení limitů alertingu. Dále se dají tyto statistiky použít pro vypočítání SLA.

Loading...